Tipsa media!

Tipsa media om anmälan

Hej media

Har ännu inte sett någon rapportering av det förhållande att över fem hundra personer anmält regering, riksdag och försvar för krigsbrott i Libyen och lämnar därför detta tips.

ANMÄLAN: http://highcrimes.org/sv/filed-reports-2/sweden/the-report/ | http://highcrimes.org/en/filed-reports-2/sweden/the-report/

ÖVERPRÖVAN: http://highcrimes.org/sv/filed-reports-2/sweden/overprovan/ | http://highcrimes.org/en/filed-reports-2/sweden/overprovan/

FRÅGOR TILL ÅKLAGARE THOMAS HÄGGSTRÖM OCH ROGER WALDENSTRÖM: http://highcrimes.org/sv/filed-reports-2/sweden/foljdfragor-med-anledning-av-avslag-om-begaran-av-overprovan/

PROCESSEN: http://highcrimes.org/sv/processen/

När Ni bedömer nyhetsvärdet ber vi Er att ta i beaktande att åklagarna Häggströms och Waldenströms anmärkningsvärda motivering 2011-12-30 i ett slag förvandlat scopet från Sveriges krig mot Libyen 2011 till nu alla medborgares relation till statsmakten.

Med vänliga hälsningar,

[your name]
[your email address]

39 signatures

Share this with your friends:


 

Comments are closed.